Minnelijke schikking

Wat?

Een minnelijke schikking is een buitengerechtelijke afhandeling voor een misdrijf. Het is bedoeld om een geschil op te lossen  zonder een volledige gerechtelijke procedure te doorlopen. Het is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die wordt toegepast in België en heeft als doel om de overbelaste gerechtelijke procedures te ontlasten en geschillen op een snellere en meer informele manier op te lossen.

Voor wat?

In België kan een minnelijke schikking in principe worden afgesloten voor misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegelaten. Dit zijn over het algemeen misdrijven waarvoor de maximumstraf niet hoger is dan één jaar gevangenisstraf of een geldboete. Enkele voorbeelden van misdrijven waarvoor een minnelijke schikking kan worden afgesloten zijn:

 1. Verkeersovertredingen: Bijvoorbeeld snelheidsovertredingen, rijden onder invloed (bepaalde gevallen), rijden zonder geldig rijbewijs, etc.
 2. Vermogensdelicten: Bijvoorbeeld diefstal, zakkenrollerij, oplichting, verduistering, etc.
 3. Valsheid in geschrifte: Bijvoorbeeld het vervalsen van documenten zoals identiteitskaarten, facturen, etc.
 4. Eenvoudige slagen en verwondingen: Bijvoorbeeld lichte mishandeling zonder ernstige gevolgen.
 5. Inbreuken op de milieuwetgeving: Bijvoorbeeld het illegaal dumpen van afval, verontreiniging van water of lucht, etc.
 6. Drugsdelicten: Bijvoorbeeld het bezit of gebruik van drugs voor persoonlijk gebruik, bepaalde gevallen van drugshandel, etc.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle misdrijven in aanmerking komen voor een minnelijke schikking, en dat het afhangt van de specifieke omstandigheden van de zaak, het standpunt van het Openbaar Ministerie en de bereidheid van de verdachte om een schikking te treffen. In sommige gevallen kan een minnelijke schikking ook niet geschikt zijn, bijvoorbeeld bij ernstige misdrijven waarvoor een hogere strafmaat geldt of waarbij slachtoffers betrokken zijn. Het is altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen en de geldende wetten en procedures te raadplegen bij het overwegen van een minnelijke schikking voor een specifiek misdrijf in België.

Voorwaarden

 • Geldboete: minstens 10% natuurlijke personen, 15% rechtspersonen;
 • Afgifte verbeurd te verklaren goederen;
 • Vergoeding schade: belastingen + interesten;
 • Akkoord fiscus
 • Erkenning aansprakelijkheid;
 • Vergoeding kosten: bv. deskundigenonderzoek

Procedure

 • Grondwettelijk Hof 2 juni 2016: discriminatoir (rechter geen controle)
 • Wet 12 mei 2018:
 • PK stelt voor
 • Controle door Rechter van de wettigheid en bekrachtiging als:
 • Voldaan is aan wettelijke voorwaarden
 • Slachtoffer vergoed werd
 • Verdachte heeft uit vrije wil aanvaard
 • Voorgestelde schikking is proportioneel met de ernst van de feiten

 

Gevolg

Verval van strafvordering

 

Nut/conclusie