Posté par cmsadmin

Termijn

De “normale” termijn van aanslag en onderzoek van 3 jaar blijft bestaan, er worden enkel bijkomende termijnen en verlengingen ingevoerd voor bepaalde situaties. Deze zullen in de praktijk wel een grote impact hebben.

Inkomstenbelasting

In de Inkomstenbelastingen worden de aanslag- en onderzoekstermijnen in geval van niet- of laattijdige aangifte verleng van 3 naar 4 jaar.

Voor “semi-complexe” en “complexe” aangiftes werden de aanslag- en onderzoekstermijnen bijkomend verlengd naar 6 en 10 jaar, ongeacht of er een aangifte gebeurde. Het ontbreken van een onderscheid tussen belastingplichtigen die een aangifte indienen en deze die dit niet doen is op zijn zachts gezegd opmerkelijk.

Afwijkende termijnen

De (semi-)complexe aangiften waarvoor afwijkende termijnen werden voorzien hebben voornamelijk betrekking op grensoverschrijdende aangelegenheden. Het gaat dan bijvoorbeeld over aangiftes waar melding moet gemaakt worden van belastingparadijzen, juridische constructies in een andere staat of de toepassing van het forfait voor buitenlandse beroepskosten.

Daarnaast werden de onderzoeks- en aanslagtermijnen  met maar liefst 3 jaar verlengd in geval van fraude, van 7 naar 10 jaar. De bewaartermijn voor de belastingplichtigen werd ook verlengd naar 10 jaar, een degelijke controle zonder enige documentatie is vanzelfsprekend onmogelijk.

In lijn met de voorgaande verleningen van de termijnen in het voordeel van de fiscus, werden ook de bezwaartermijnen in het voordeel van de belastingplichtige verlengd. De nieuwe bezwaartermijnen in de inkomstenbelastingen bedragen 1 jaar (voorheen 6 maanden).

BTW

De wijzigingen inzake de inkomstenbelastingen worden in grote mate doorgetrokken in de regelgeving omtrent de BTW. Er was ook een verlenging van de verjaringstermijn van 3 naar 4 jaar, en de fraude-en bewaartermijnen werden ook opgetrokken naar 10 jaar.

 

Bijkomende vragen?

Contacteer ons via infotax@bloom-law.be

#termijn #fraude #aanslagtermijn